clicker
clicker
clicker
Kategorie


Veľkostné tabuľky
 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.nicole-pyzama.sk

Vymedzenie pojmov

  • predávajúci: prevádzkovateľ internetového obchodu: nicole-pyzama.sk (Jinanová Barbora, ičo: 41478037)
  • kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • tovar – produkty v ponuke internetového obchodu nicole-pyzama.sk
  • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je zrealizovaný predaj tovaru za nižšie stanovených podmienok

Objednanie tovaru

Tovar sa objednáva na stránke prostredníctvom nákupného košíka. Po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky považujeme túto objednávku za záväznú podľa obchodných podmienok a vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah. Zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho. Podmienkou platnosti je úplné a pravdivé vyplnenie elektronickej registrácie. Po odoslaní objednávky informujeme kupujúceho mailom o objednávke, ktorú uskutočnil. Prípadné zmeny v objednávke je povinný okamžite oznámiť mailom na info@nicole-pyzama.sk , alebo telefonicky na t.č. 0911/128578.

Storno objednávky

Objednávku kupujúcim je možné stornovať bez udania dôvodu telefonicky na t.č. 0911/128578 do 2 hodín od uskutočnenie elektronickej objednávky. Pri storne objednávky je potrebné nahlásiť číslo objednávky. V prípade storna objednávky kupujúcim neúčtuje predávajúci kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade že kupujúci zaplatil predávajúcemu zálohu za tovar v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti zaplatenú zálohu v lehote 3 pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku ak kupujúci nedodrží obchodné podmienky predávajúceho, uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába alebo ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar do dňa uloženia zásielky alebo dodržania stanovenej odbernej lehoty Slovenskou poštou.


Pri odbere nad 390 € si môže predávajúci vyžiadať od kupujúceho zálohu až do výška 50% z ceny kupovaného tovaru. Až po pripísaní dohodnutej zálohy na účet bude zásielka vyexpedovaná.

Spôsoby platby:
  • osobne v sklade na Starej Vajnorskej 15, Bratislava - v pokladni predávajúceho,
  • dobierkou,
  • kuriérom (po telefonickom vyžiadaní zákazníkom).
Za tovar sa platí u všetkých možností pri prevzatí tovaru. Pre veľkoodberateľov platí aktuálny cenník Slovenskej pošty podľa váhy, výšky ceny objednaného tovaru a spôsobu dopravy.

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa záväznej objednávky za podmienok obdržania všetkých dokladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo predať do 2 pracovných dní (pri posielaní poštou treba k času dodávky pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky (zvyčajne 2 pracovné dni).

Ak tovar nieje na sklade alebo nebude možné ho z akýchkoľvek dôvodov predať oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne kupujúcemu náhradný tovar, ktorý po odsúhlasení kupujúcim mu bude odoslaný. Garantujeme 100%-nú presnosť objednávky.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nepoškodenosť obalu v ktorom bol doručený. V prípade jeho poškodenia má kupujúci právo zásielku neprevziať. Po prevzatí zásielky je kupujúci tiež povinný prekontrolovať nepoškodenosť tovaru, počet zaslaných kusov, údaje na faktúre a pri zistení akejkoľvek chyby je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Výmena tovaru

Ak potrebuje kupujúci po kúpe výmeniť tovar za inú veľkosť alebo iný typ radi ho vymeníme za kupujúcim zvolený iný model alebo veľkosť ktorú si vyberie z našej ponuky. Účtovaný mu bude poplatok za dopravu a cenový rozdiel medzi vymieňaným a vymeneným tovarom. Pri požiadavke výmeny tovaru nás kontaktujte na info@nicole-pyzama.sk

Záručná doba

Tovar je predávaný so zárukou 24 mesiacov zo strany predávajúceho. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho.

Reklamácia

Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo vymenená za vec bezchybnú. Pri neodstrániteľnej chybe alebo nemožnosti výmeny má kupujúci právo na vrátenie peňazí. Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví ihneď najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo odôvodneným zamietnutím. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou a chemickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami a symbolmi uvedenými na tovare. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
  • pošlite e-mail na našu adresu info@nicole-pyzama.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady
  • do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru
  • pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť na určenú adresu poštou nie dobierkou.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám že nikdy neposkytneme tieto dáta tretím subjektom: vaše kontaktné informácie, údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať informácie, podľa potreby upravovať obchodné podmienky, meniť cenu tovaru bez udania dôvodu pričom sa nové informácie, obchodné podmienky, prípadne cena nevzťahuje už na objednaný tovar (resp. uskutočnenú objednávku).